بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 4,758,106,016,935 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,033 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,679 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,040 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 474,286,080

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/11

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

الهام خواجه نصيري، سيدعلي سيدخسروشاهي، مائده پوربهرامي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها