Menu

ترکیب د ارایی ها

صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت می باشد و به منظور سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‏ها و گواهی‏های سپرده بانکی تاسیس گردیده است . بر طبق ماده ٢٦ اساسنامه صندوق، مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارایی های صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند. در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها، انجام دهد. برای مشاهده ترکیب دارایی های صندوق در دوره های زمانی و همچنین مشاهده این ترکیب به طور روزانه بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان