بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل یک در هزار( 0/1 درصد) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
2 کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد
3 کارمزد مدیر سالانه یک در هزار( 0/1 درصد) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (2%) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپره بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها.
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0/1 درصد) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان سالانه یک در هزار( 0/1 درصد) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق‌الزحمة حسابرس مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق معادل 0/1 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر... ریال خواهد بود.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 000,5 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد