بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل یک در هزار( 0/1 درصد) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
2 کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (0/001) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه و همچنین سالانه 2 درصد (0/02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوۀ 2 درصد (0/02) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0/1 درصد) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان سالانه یک در هزار( 0/1 درصد) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق
6 حق‌الزحمة حسابرس مبلغ ثابت 120 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضرب ‌در ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5،000 میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه¬گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 3 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبه ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخیره ثبت‌شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر... ریال خواهد بود.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 000,5 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد