بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه سپهر(سهامی خاص) 1,800,000 %90.00
2 شرکت کارگزاری نهایت نگر(سهامی خاص) 200,000 %10.00