بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر در تاریخ 1395/05/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1398/05/22
تغییرات بند 10 امیدنامه (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ) مجمع مورخ 1398/05/22
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1398/03/07
تغییر بند 10 امیدنامه ( افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) مجمع مورخ 1398/02/15
تغییر در مفاد بند 4 ماده 7 امیدنامه مجمع مورخ 1397/12/08
تغییر در مفاد بند 3 ماده 9 امیدنامه مجمع مورخ 1397/12/08
تصویب امیدنامه جدید صندوق مجمع مورخ 1397/12/08( تغییر نوع صندوق به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
اضافه نمودن هزینه نگهداری واحدهای سرمایه گذاری نزد سپرده گذاری به هزینه های قابل پرداخت مجمع مورخ 95/10/14
تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ 1397/04/26
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 95/10/16
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/03/01
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/02/23
تغییرات امیدنامه مجمع 1396/01/16 مربوط به تقسیم سود پارند
تعییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/10/25
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق تا 500 میلیون واحد
افزایش سقف هزینه های نرم افزار و کارمزد حسابرس مورخ 96/07/24
افزایش در سقف هزینه‏ های سالانه دسترسی به تارنمای نرم افزار و خدمات پشتیبانی