بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 1,692,778 69.76 3,812,652 78.15 3,922,505 78.02 3,982,172 79.17
سپرده بانکی 718,300 29.6 1,055,638 21.64 1,104,225 21.96 1,047,490 20.82
وجه نقد 5 0 42 0 136 0 2 0
سایر دارایی ها 15,323 0.63 10,134 0.21 714 0.01 426 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0