بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 2,441,990 93.29 3,600,258 71.39 2,598,825 51.46 2,387,053 47.42
سپرده بانکی 836,275 31.95 1,920,390 38.08 2,438,630 48.29 2,646,504 52.57
وجه نقد 9 0 85 0 64 0 8 0
سایر دارایی ها -,660,732 -25.24 -,477,621 -9.47 12,666 0.25 325 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0